Φαγητό

Αέλια
wine bar, τηλ. 6983590173

220

Γκρίζα Αρκούδα
ταβέρνα, τηλ.  2234061277

221

Le Grand Chalet
εστιατόριο, τηλ. 2234061301

223

Μαυροδήμος
ταβέρνα, τηλ. 2234061289, 2234061309

224

Νίκος
ταβέρνα, τηλ. 2234061456

225

Ο κυρ Γιάννης
ταβέρνα, τηλ. 2234061127, 6932432639

Σταμάτης
ταβέρνα, τηλ. 2234061368, 2234051557

199

Σταύρος
ταβέρνα, τηλ. 2234061305

227

Τα Πλατάνια
ταβέρνα, τηλ. 2234061245 & 2234061259

228

Teresa Country Loudge
εστιατόριο, τηλ. 6946060381